Cechové dny - Cech strechárov Slovenska

Srdečně Vás zveme jménem Cechu strechárov Slovenska na Cechové dny, které proběhnou ve Zvolenu a Nitře.

Podrobné informace, pozvánku a přihlášku nalaznete na :

https://www.cechstrecharov.sk/seminare-cechove-dni/