POZVÁNKA CECHOVÉ DNI 2023

POZVÁNKA

CECHOVÉ DNI 2023

Košice, Žilina, Zvolen, Nitra

Téma: Pokrývačské pravidlá CSS

 

Vážení členovia CSS.

Pozývame Vás na odborné semináre Cechové dni 2023. Predpokladáme, že Vás mimoriadna téma zaujala a svojou osobnou účasťou na seminároch a následne šírením pravidiel v radoch širokej verejnosti, podporíte náročnú viac rokov trvajúcu prácu spracovateľov kapitol a členov Výkonného predstavenstva CSS.

 

S pozdravom

 

Jaroslava Lintnerová

vedúca kancelárie

Cech strechárov 

Slovenska

Ivanská cesta 27 ǀ 821 04 Bratislava

T: 02/43 42 62 59

cechstrecharov@cechstrecharov.sk ǀ cechstrecharov.sk