• Hlavní strana
  • blog
  • Příspěvek: Rychle nastříkaná izolace nemusí být ta nejlepší volba pro váš dům

Rychle nastříkaná izolace nemusí být ta nejlepší volba pro váš dům

Cech strechárov Slovenska upozorňuje na zavádějící praktiky realizačních firem, které provádí montáž stříkané PUR izolace. Podstatným nedostatkem tohoto řešení, v porovnání s tradičními postupy, je náchylnost na chyby v průběhu montáže, které vedou k nedodržení izolačních vlastností a ohrožení zdraví. Jelikož CSS se dlouhodobě věnuje zvyšování kvality realizací v oblasti střech, pokládáme za povinnost upozornit na vícero odborných problémů, spojených s aplikací stříkané izolace při zateplení šikmé střechy.

Izolační vlastnosti stříkané pěny značně kolísají, kvalitu nikdo neprověřuje

U stříkané pěny je kvalita výsledné izolace závislá na mnoha faktorech (teplota chemických komponent, teplota a vlhkost vzduchu při aplikaci, teplota a vlhkost povrchu konstrukce, kvalita povrchu konstrukce-prach, mastnota…), které je mimořádně náročné ovlivnit. K tomu se přidává způsob aplikace, kde výsledný efekt výrazně ovlivňuje realizátor. Toto realizační firmy neřeší a v praxi se setkáváme se zásadními chybami aplikace stříkané PUR izolace a s nedostatečnými izolačními vlastnostmi.

U tradičních minerálních izolací, stejně jako u továrně vyráběných tvrdých PIR pěn, podléhají kvalitativní vlastnosti izolace přísné kontrole. Ta se provádí pravidelným odběrem vzorků a zkouškami ve výrobním závodě a garantuje uživateli deklarované vlastnosti během celé životnosti stavby. Konstrukce zateplené tradičními minerálními izolacemi nebo továrně vyráběnými PIR tvrdými pěnami mají deklarované nejen tepelné, ale i požární, akustické a hlavně statické parametry, kde správným návrhem vrstev konstrukce předcházejí kondenzaci vlhkosti v konstrukci, a tak brání tvorbě hnilob a plísní v dřevěném krovu nebo zdech.

V případě stříkané izolace jde o polyuretanovou (PUR) pěnu nebo polyizokyanurátovou (PIR) pěnu, která se skládá z methylen diphenyl diisocyátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujícího napěňovadlo (polyol). Jednotlivé složky pěny se míchají přímo na stavbě, takže výsledná kvalita je výrazně ovlivnitelná realizátorem. Výrobce nemůže garantovat uživateli parametry jako v případě tradičních izolací, jelikož dodává pouze jednotlivé chemikálie. Ve zkratce, výsledné izolační vlastnosti vznikají přímo na stavbě a nikdo detailně neprověřuje kvalitu a vlastnosti takto realizované izolace. Složky stříkaných pěn ohrožují zdraví, při neodborné manipulaci se zásobníky může dojít k chemické reakci a hrozí výbuch zásobníků.

Míchání a aplikace pěny

Další problematické momenty nastávají při míchání pěny, aplikaci pěny a při plnění technických požadavků na protipožární bezpečnost při výstavbě, stejně jako při užívání staveb např. při nebezpečném provedení detailu napojení hořlavé izolace na komín prostupující střechou apod.

Cech strechárov Slovenska také upozorňuje, že samotné složky pěny se řadí mezi nebezpečný odpad. Jsou hořlavé, výpary z nich jsou toxické a při vdechnutí mohou způsobit silný astmatický záchvat. Složky reagují se vzdušnou vlhkostí – při vystavení této vlhkosti vzniká CO2, narůstá tlak a při neodborné manipulaci hrozí nebezpečí výbuchu.

Specialisté Cechu strechárov Slovenska jsou kdykoliv připraveni konzultovat tuto problematiku a poskytnout další informace laické i odborné veřejnosti, realizátorům, výrobcům nebo prodejcům stavebních materiálů.

Vsaďte na ověřeného výrobce

Tato problematika je mnohdy nešikovně popisována tak, že dochází k záměně vlastností stříkaných PUR pěn a izolačních desek z tvrdé PIR pěny vyráběných průmyslově.

Doporučujeme použití materiálů s dlouholetou tradicí, garancí dlouhodobé kvality a technického servisu, protože každá stavba je nezaměnitelný originál.