Potřebujete poradit?
Po-Pá 8:00-16:30

O nás

Společnost Puren GmbH letos slaví významné jubileum: 55 let od založení firmy. Puren,výrobce tvrdých polyuretanových pěn se sídlem v Německu, Überlingenu u Bodamského jezera, patří mezi průkopníky technologie tvrdé polyuretanové pěny. Na českém trhu v letošním roce slaví 15-ti leté úspěšné působení.

Téma inovace provázelo zakladatele firmy a člena poradního grémia Hanse Bommera již od počátku firmy. V roce 1968 byl polyuretan v Německu prakticky neznámý. Hans Bommer se seznámil s tímto multifunkčním materiálem díky náhodě a ihned pochopil jeho univerzálnost. Po prozkoumání technických vlastností a výrobních postupů začal v takzvané „dílně“, společně s jedním zaměstnancem, produkovat první bloky z tvrdé PUR pěny. Podnikatelské úsilí brzy přineslo své ovoce a z firmy o dvou lidech vznikla postupem času dnešní skupina s několika celostátními výrobními a distribučními místy a od roku 1996 s joint-Venture v Číně.

V současné době má společnost Puren 4 závody v Německu, 1 v Číně v rámci joint venture a zaměstnává v Německu cca. 300 pracovníků.

Otázky ochrany životního prostředí, energetické úspory a zachování přírodních zdrojů byly pro firmu Puren vždy velmi významné. Na začátku sedmdesátých let, kdy o problematice klimatu, vodních zdrojů, ochrany přírody, úspory emisí CO2 nebo skleníkových plynů ještě nikdo nemluvil, předběhl Puren svou dobu tím, že začal s recyklováním vlastního polyuretanového odpadu, vznikajícího při samotné výrobě a opracování polyuretanových izolací. Tím dal vzniknout jedinečnému konstrukčnímu materiálu, jakož i sorbentům ropných a chemických látek. Tento koncept se dodnes odráží ve firemní filozofii.

Široké pole působnosti - Nápady a úspěšné produkty

Firma Puren má dnes široký záběr působnosti. Oblast stavebnictví zahrnuje výrobu a distribuci tepelných izolací pro šikmé a ploché střechy, podlahy a stropy a také fasády. Tepelné izolace Puren mají při minimální tloušťce výborné tepelněizolační vlastnosti a významně tak přispívají ke snížení nákladů na vytápění a k ochraně životního prostředí. I zde se projevilo 55 let vývoje firmy Puren v oblasti výroby tvrdých polyuretanů.

V průmyslové oblasti vyžadují složitější aplikace neustále nová a kreativní řešení. Z tohoto důvodu vyrábí firma Puren velké bloky z tvrdé pěny s různými specifickými vlastnostmi, které se ještě dále upravují dle přání zákazníka. Mohou tak vznikat například přířezy, tvarované díly pro kabiny vzducholodí, chladicí vozy, komponenty pro výrobu kolejových vozidel a kontejnerových systémů, okenních a dveřních prvků, stavbu lodí nebo modelů. Univerzálnost využití je tedy téměř neomezená.

Příklad náročné přípravy pro stavbu olympijské věže v Barceloně u příležitosti letních olympijských her, konaných v roce 1992.

#

Olympijská věž je navržena světoznámým architektem Santiago Calatrava.

V průběhu let se Puren za svou práci těšil četné řadě ocenění. Například v roce 1977 firma získala ocenění „Recycling-Award“ z rukou tehdejší ministryně životního prostřední a dnešní spolkové kancléřky Angely Merkel. BOMAT (divize firmy Puren) získala v roce 1995 Oskara za energii. V roce 2004 získal Puren ocenění za inovace udělované zemí Bádensko-Würtembersko a ocenění, rovněž za inovace, od profesního spolku pro pěnové plasty. V roce 2007 obdržel diplomovaný obchodník Hans Bommer spolkový kříž za zásluhy a Puren získal cenu Qualitec Award na výstavě Seatec v italské Carraře. Také rok 2012 přinesl Hansi Bommerovi další ocenění. Získal medaili za zásluhy v hospodářství udělovanou spolkovou zemí Bádensko-Württembersko.

Nápady a úspěšné produkty

Současné vedení společnosti Puren:

Dr. Andreas Huther

Dr. Andreas Huther

Vedení společnosti Puren: Dr. Andreas Huther