Parobrzda 165g/m2 se samolepícími přesahy. Sd>3m.

Šíře: 1,5m

Role: 50m

Rolí na paletě: 40 ks