Purenit

S Purenitem máte k dispozici nový multifunkční konstrukční materiál, který Vás přesvědčí svými mnohostrannými a specifickými vlastnostmi. Kde dřevo a dřevěné stavební materiály naráží na své hranice použitelnosti, tam se projeví vynikající vlastnosti Purenitu.

Purenit je možné mechanicky vysoce zatížit, je vysloveně vhodný k lepení a je možné jej kašírovat různými krycími materiály. Při trvalém působení vlhkosti nedochází u tohoto samotného výrobku prakticky k žádnému tloušťkovému bobtnání.


Izolace tepelných mostů Purenit
produktový list

Purenit

Zdravotně nezávadný produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR).

Výrobky z purenitu jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi obráběcími stroji (podobně jako dřevo) a stejně tak do něj lze snadno šroubovat.

Purenit® je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Také je odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, je bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

Zajímá Vás k čemu se tento materiál používá?
Více informací o příkladech použití výrobku purenit naleznete na www.purenit.cz