Spádová izolace GDS AL

Spádová deska opatřena oboustranně hliníkem 0,05mm. Spád 2,08%.

SPÁD JE VYTVOŘEN NA KRÁTKÉ STRANĚ.

 

 

λd:    0,022

Spoj: tupá hrana

Vnější rozměr: 1200 x 1200 mm 

Montážní rozměr: 1200 x 1200 mm 

Tloušťka: 30 - 55 mm, 55 - 80 mm, 80 - 105, 105 - 130 mm

 

Úžlabní deska puren® GDS AL

Vnější rozměr: 1200 x 1200 mm 

Montážní rozměr: 1200 x 1200 mm 

Tloušťka: 30 - 55 mm, 55 - 80 mm, 80 - 105, 105 - 130 mm

 

Nárožní deska puren® GDS AL

Vnější rozměr: 1200 x 1200 mm 

Montážní rozměr: 1200 x 1200 mm 

Tloušťka: 30 - 55 mm, 55 - 80 mm, 80 - 105, 105 - 130 mm