• Hlavní strana
  • Aktualita: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ-SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 2022

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ-SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 2022

SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 2022

Aktuální trendy v řešení plochých střech: fotovoltaika,
střešní světlíky, požárně bezpečnostní řešení

Datum: úterý 8. 11. 2022
Místo: sídlo VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, BRNO
Pořádá: Sdružení výrobců pro ploché střechy
V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte přihlášku http://www.systemovaplochastrecha.cz/aktuality/listopadovy-seminar-v-brne-akutalni-trendy-v-reseni-plochych-strech/50
Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Účast je bezplatná.

 

Program:
8:00 – 8:30 Registrace účastníků
8:30 – 8:40 Úvodní slovo
8:40 – 9:40 Konstrukční systémy FV na stávajících a nových plochých střechách
Požadavky na stavební povolení v rámci instalace FV
ERDENERGIE s.r.o., Blerand Osmani, Petr Hanák
9:40 – 10:00 Způsoby instalace FV z pohledu realizační firmy
Izolex Moravia, spol. s r.o., Pavel Rybníček
10:00 – 10:15 Přestávka, občerstvení
10:15 – 10:45 Problematika přitížení střechy z TR plechu FV panely
Tenkostěnné výztuhy v TR plechu pro prostupy s požární odolností
Kovové profily s.r.o., Miloš Lebr
10:45 – 11:00 Umístění záchytných systémů
TOPWET s.r.o., Jan Dvořák
11:00 – 11:15 Upevnění TR plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby
EJOT CZ, s.r.o., Tomáš Gajdzica
11:15 – 11:45 Instalace světlíků do různých typů střešních konstrukcí
VELUX Česká republika s.r.o., Marek Petrík
11:45 – 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 – 12:30 FV z pohledu výrobců povlakových krytin
Fatra, a.s., Ivan Kučera
AXTER CZ, s.r.o., Petr Jůn
12:30 – 13:00 FV z pohledu výrobců tepelných izolací
Puren s.r.o., Luděk Kovář
ROCKWOOL, a.s., Halina Kučerová, Petr Epstein
13:00 – 14:00 Diskuze, oběd, ukázka systémů