• Hlavní strana
  • Aktualita: Sdružení výrobců pro plochou střechu-generátor systémových střešních skladeb

Sdružení výrobců pro plochou střechu-generátor systémových střešních skladeb

Sdružení výrobců pro ploché střechy, jehož členy jsou významní hráči v oboru plochých střech, svou činností přispívá ke správnému navrhování a provádění střešních plášťů. Ve spolupráci všech členů sdružení jsou připraveny plně funkční systémové střešní skladby se všemi nezbytnými doplňky, včetně způsobů jejich návrhu, pokládky a kontroly.

Sdružení výrobců pro ploché střechy vzniklo a působí v České republice. Své široké odborné znalosti však předává nejen v České republice, ale i na Slovensku, kde je přidruženým členem Cechu strechárov.
Členové sdružení připravili pro všechny, kdo potřebují a chtějí provádět ploché střechy správně, jako pomůcku
„Generátor systémových střešních skladeb“
Generátor dokáže práci všech zainteresovaných zjednodušit a značně urychlit, a přitom garantuje správný postup od samého návrhu střešního pláště až po jeho zdárnou realizaci. Díky možnosti volby pouze vhodných kombinací součástí střešního souvrství, výběru z materiálů jasně deklarovaných vlastností, jejich bezpečného zajištění, navíc s možnosti konzultace s odborníky v oboru s dlouholetou praxí z řad členů sdružení, se generátor stává velmi přínosným nástrojem pro navrhování a realizace plochých střech.
Generátor je k dispozici on-line na stránkách Sdružení výrobců pro ploché střechy
http://www.systemovaplochastrecha.cz/konfigurator