Parobrzda s výztužnou mřížkou a samolepícími přesahy 80mm, určená pro pokládku přímo na krokve, bednění nebo pod krokve.