Příslušenství - šikmá střecha

Doporučené systémové příslušenství k PIR izolačním deskám Puren: lepicí pásky, doplňkové hydroizolační vrstvy, parobrzdy, parozábrany, vruty, lepidla, úžlabní, hřebenové/nárožní pásy a tmely zaručující správnou funkci a provedení detailů při realizaci zateplení pomocí PIR izolací.

Top DSB 100

Systémová, vysoce kvalitní parozábrana 200 g/m² s výstužnou mřížkou a hliníkovou vložkou se samolepícími přesahy, spoj:lepidlo do lepidla, určená pro pokládku přímo na krokve nebo bednění. UV stabilní. (sd > 100 m)

Kotevní vruty GoFix MS II

Upevňovací vrut pro nadkrokevní zateplení šikmé střechy určený ke spojování kontralatí přes vrstvu tuhé tepelné izolace do nosných krokví. Vrut z karbonové oceli s ochranou proti korozi se zápustnou hlavou pro bit TX. Vrut je nutné předvrtávat do krokví. Délka vrutu 30 – 600 mm.

Kotevní vruty TWIN UD

Upevňovací vrut pro nadkrokevní zateplení šikmé střechy, určený ke spojování kontralatí přes vrstvu tuhé tepelné izolace do nosných krokví. Vrut z ušlechtilé uhlíkové oceli s ochranou proti korozi Durocoat se zápustnou hlavou pro bit T40 a dvojitým závitem. Vruty šroubujeme do předvrtaných otvorů Ø 6mm. 

Úžlabní pás

Úžlabní pás je jednostranně lepící pás, určen k vodotěsnému přelepení řezaných spojů PIR izolačních panelů v místě úžlabí bez mechanického namáhání, v místě problematických detailů střešních oken vyžadujících vodotěsnost a pro napojení k okolním konstrukcím /dřevo, zdivo/.

Šíře: 300mm

Role: 20m

 

HIGH TECH UDB úžlabní/nárožní pás

Hřebenový/nárožní pás je určen k překrytí řezaných spojů PIR izolačních panelů Spodní střecha v místě hřebene/nároží bez mechanického namáhání. Dále k překrytí kontralatí u střech se zvýšeným požadavkem na vodotěsnost. Pás je svařitelný za studena chemicky nebo za tepla horkým vzduchem v kombinaci s podkladem integrovaným na PIR panelech Spodní střecha. Není samolepící!

Diffucell-hřebenový/nárožní pás

Difúzní, jednostranně lepící pás, sloužící k přelepení řezaných spojů PIR izolačních desek v místě hřebene a nároží.

 

Ventilační prostup

Kruhový ventilační prostup pro nadkrokevní zateplení šikmých střech zajišťující bezpečný a vodotěsný prostup izolací. 

Podstřešní páska

Páska je určena ke slepování a opravám doplňkových hydroizolačních vrstev a membrán s lehce drsnými nepropustnými povrchy. 

 

 

Hliníková páska

Páska je určena ke slepování a opravám parozábran s AL povrchem, lepení spojů izolace vzduchotechniky, rozvodů TUV a topení s minerální izolací kašírovaných AL povrchem.

Šroubotěsná páska

Těsnící páska pod kontralatě, jednostranně lepící.

 

Komprimační páska

Komprimační páska slouží pro napojení parotěsné/vzduchotěsné fólie na ohraničující konstrukce, např. štítové zdivo, pozednice, jednostranně lepící.

 

HIGH-TECH UDB-membrána

Profesionální doplňková hydroizolační vrstva - High Tech mambrána 310g. Monolitická PU-vrstva s flísovou vložkou se samolepícími přesahy, svařitelná za studena chemicky nebo za tepla horkým vzduchem.Zvýšená vodotěsnost dle Pravidel cechu KTP konstr.typ 2.1, tř. 3. (˂BSK -10°)

 

 

DB 12 Kombi

Parobrzda s výztužnou mřížkou a samolepícími přesahy 80mm, určená pro pokládku přímo na krokve, bednění nebo pod krokve.

 

 

Puren Fix

Jednosložkový tmel k napojení parozábran a parobrzd k okolním konstrukcím /zdivu, dřevěným prvkům/.

Vydatnost kartuše cca 6-8m.

 

 

DS - AL

Samolepící bitumenový pás s AL vložkou s vysokým difúzním odporem.  

Difucell UDB

Doplňková hydroizolační vrstva 165g se samolepícími přesahy, vysoce difúzní kontaktní membrána. Vhodná do bedněných i nebedněných konstrukcí s min.sklonem 17º.Chrání konstrukci před zafoukaným deštěm, sněhem, prachem a plní funkci větrozábrany, čímž zvyšuje účinnost tepelné izolace.

 

 

DB Blau

Parobrzda 165g/m2 se samolepícími přesahy. Sd>3m.