Jednosložkový tmel k napojení parozábran a parobrzd k okolním konstrukcím /zdivu, dřevěným prvkům/.