Spádová izolace GDS

Vyrobena z řezané blokové pěny. Vhodná pro spádování střech v daném spádu 1,66%.

 

 

λd:  < 79mm - 0,027

Spoj: tupá hrana

Vnější rozměr: 1200 x 600 mm 

Montážní rozměr: 1200 x 600 mm 

Objemová hmotnost: 32 kg/m3

Tloušťka: 20 - 40 mm, 40 - 60 mm, 60 - 80 mm