SK Spádový klín

Spádovový klín sestává z jednotlivých spádových desek vyrobených z řezané blokové pěny a je určen pro spádování úžlabí.

λd 0,027

Spád: podélně 1,25%/příčně 5,0%

Provedení hran: tupý spoj